درباره‌ی آداب انتشار مطالب در این صفحه

اين افتتاح و آغاز اين صفحه است و انتشار مطلب در آن برای ارباب نظر آزاد است، البته مقيد به شرايط خودم. دوستانی که می‌خواهند در بحث‌های جاری در اين‌جا شرکت کنند، می‌توانند مطلب‌شان را برای من ارسال کنند و اگر قرار بر انتشار آن بگذارم، اختيار ويرايش و تعديل اين سخنان،‌ اگر نيازی به ويرايش و تعديل داشته باشند، هم نهايتاً به عهده‌ی خود من خواهد بود. به هر حال، اين ضيافت‌خانه‌ای است که در سرای من بر پاست و من ميزبان آن هستم. تمام تلاش‌ام را خواهم کرد که برای تداوم و استمرار اين فضا، به هر طريقی بکوشم و اجازه ندهم به حريم کسی تهتکی شود يا تهمتی زنند و در اين ميانه، «از رفيقان ره استمداد همت می‌کنم»..


برای انتشار مطالب مربوط، یا پای يکی از مطالب لينک مطلب مرتبط با موضوع را ارسال کنيد و یا به نشانی dariushm AT qoqnus DOT org ميل بزنید.


Free counter and web stats