«دومین جلسه بلاگرهای لندن»

شرح مختصر جلسه رو توی وبلاگ قبلاً نوشتم پس نياز چندانی به توضيح نیست. فقط باز تکرار کنم که با وجود اينکه  قرار جلسه توی سوآس بود که دانشگاه دکتر فاضلی است، خودش نیومده بود.
 

مهرداد عارف اديب، ظاهراً از همه‌ی ماها بزرگتره! پدرِ خانواده و قديمیِ لندن نشين.

از راست: محمدحسين (وبلاگ عهد) و حامد (وبلاگ تاريخ و تمدن ايران)

حامد و مسيح فروتن

باز هم مهرداد و شاهين شورشی. اين دفعه هم جاويد يه عکس از من گرفت که باز هم دستش لرزيده!!

برگرد خونه‌تون!