Comments: پاريس هزار چهره

مرسی از مطلب کاملتون ... میگم کامل چون خیلی به آدم دید میده ... این فیلم رو هنوز ندیدم اما اون مجموعه 21 بخشی رو دیدم و فوق العاده حال کردم

Posted by دانیال at September 19, 2008 3:34 PM

.:: سودای محال ::.
در نیوشای خرد.


Posted by ارغوان at September 19, 2008 1:36 PM

از نوشته شما بسيار استفاده كردم اما چطور مي شود اين فيلم را ديد ؟
.....................
ميترای عزيز. اگر در ايران هستيد فکر می کنم به راحتی می توانيد اين فيلم را پيدا کنيد اما اينجا در انگليس هنوز روی دی وی دی نيامده.
موفق باشيد. پرويز

Posted by mitralabbafi at September 8, 2008 1:40 PM
Post a comment

Remember personal info?