Comments: به مناسبت روز والنتاين

سلام آقای جاهد
جین ایر اثر شارلوت برونته نیست؟
......
حرفتان درست است. ممنون که ياداوری کرديد. اصلاح می شود.
پرويز جاهد

Posted by Maryam at February 16, 2009 9:38 AM

آقای جاهد
مطلب‌تان بسیار جای درنگ دارد. اما یک نکته هم به نظرم در این فضا بی‌تاثیر نیست. برای به تصویر کشیدن عشق در رمان، چاره‌ای جز به کار بردن کلمات عاشقانه و فضاسازی عاشقانه نیست. تا کی‌ می‌توان عشاق را در سطح یک نگاه و آه نگاه داشت؟ در رمان‌های ایرانی نویسنده مجال بیان عشق‌بازی ـ حتا در سطح در آغوش کشیدن و بوسیدن ـ شخصیت رمان را با معشوقش را ندارد. شاید به همین دلیل است که دیگر نویسندگان جدی ما علاقه‌ای به این‌گونه نوشتن ندارند. چون می‌دانند اگر بنویسند، اثرشان مجوز انتشار نمی‌گیرد و ترجیح می‌دهند از این درونی‌ترین حس انسانی به راحتی بگذرند تا آن را در قالب مشتی تصاویر و کلمات تصنعی به دیگران القا کنند.
..........................

شيمای عزيز
من محدوديت های نويسندگان ايرانی را در مواجهه صريح و بی واسطه با مفهوم عشق درک می کنم اما اين را هم فراموش نکنيم که برخی آثار بزرگ عاشقانه مثل دکتر ژيواگو در شرايط نسبتا مشابهی خلق شده اند و سال ها اجازه انتشار نداشته اند.
بحث آفرينش با بحث انتشار اندکی متفاوت است و اين خودسانسوری مزمن که گريبان بيشتر نويسندگان وطن را گرفته هم واقعا دردی است.
پرويز جاهد

Posted by شیما زارعی at February 16, 2009 8:56 AM
Post a comment

Remember personal info?