Comments: حرامزاده های بی شرف

مطلب شما در سایت پارسینه منتشر شد

Posted by parsine at December 12, 2009 9:22 AM

http://www.etemaad.ir/Released/88-06-22/260.htm#158893

Posted by تارا at September 16, 2009 11:36 AM

کامنتینگ با تاخیر خیلی زیاد باز میشه.

ما فرانسوی هستيم و برای ما سينمای آلمان و فرانسه فرقی ندارد... این جمله ی جالبیه.
فکر روشن داشتن اما پیش از هر چیزی نیاز به بستری داره که ازش سوء استفاده نشه.

اطلاعات خوبی گرفتم درباره ی این فیلم.

Posted by rakhshan at September 9, 2009 8:26 PM
Post a comment

Remember personal info?