Comments: يک روز به خصوص

akhey! taze man akse bachegihasho too facebook didam,goftam che bozorg shode. ama inja dige aksesh be rooze. omidvaram movafaghiathash ashke cheshmetoono pak kone va labkhand rooye labtoon biare.
......
مرسی اليزای عزيز
پرويز

Posted by الیزا at September 22, 2009 12:18 PM

سلام آقای جاهد عزیز
خیلی تصادفی اینجا را پیدا کردم و از این بابت خوشحالم. اولین روز دانشگاه باربد عزیز را به شما و رویای نازنین تبریک می گویم. دوری باربد از خانه، شاید برای شما سخت باشد، اما بی تردید تجربه ی مهم و ارزنده ای برای او خواهد بود. به رویای عزیز سلام مرا برسانید. یه امید آنکه روزی دوباره دور هم جمع شویم
آزاده طاهایی
........
ممنون از محبت ات آزاده جان. به اميد ديدار هر چه زودتر
پرويز

Posted by azade at September 21, 2009 7:48 AM
Post a comment

Remember personal info?