Comments: اهل کتاب می کشد

http://www.youtube.com/watch?v=fE_xhPdTHW0&feature=related

Posted by Arya at juin 24, 2015 12:58 AM

نمی دانم چرا این قدر از کشتن و کشته شدن می ترسی وقتی قرار است همه بمیرند .

Posted by نول at juin 30, 2010 12:57 PM

نه آنهایی را که نمی شناسند, بلکه آنهایی را که پاسدارند.
توبه کردم توبه, آخر پاکی چیست که پروردگار بر ناپاکان غرشش خواهد رفت؟
دردم از آنست که همه بنام تو سخن و به کام خود می نوشند.
حال این دل درد من از آنست, یا زیاده روی در سخن؟
برتولت برشت در شعر, به متولدان آینده یا آیندگان:
این چه زمانی است
که سخن گفتن از درختان
تقریبا جنایت است
زیرا که سکوت, جنایت در بر دارد!
...
نوروزتان آکنده از شادی
http://maziarworld.wordpress.com

Posted by maziarworld at mars 19, 2010 10:13 AM

با عشق و ارادت
رویایی عزیز درود
می بینی چه می گویند ؟
کار دنیا تمومه نه ؟
پس !!
........................
غلط نکم چیزی شده ام..
دستی به شمارش موج های نامرتبم بکش ...
می بینمت اگر نفقه ام را بدهی

با عشق و ارادتی دیگر
شاد زی ومهربان
مانی
- نفقه؟

Posted by ارتش دریدا at février 17, 2010 8:28 AM

خواب تشي ِ نامرئي
قوام ِ وحشتي است
كه خون را
شاهد باز گشت ِ ذوالفقار ِ قساوت مي گيرد
تا بربريت را
به پاي ِ سياه لشگران ِ حماقت
نذر ِ سپاه ِ وحشت كند


Posted by كاو at février 15, 2010 8:14 PM

کنش واقعی یک اسلامیست وقتی است که دیگری را بکشد یا دیگری او را بکشد(کشتن های مختلف جسمی روحی و...). به همین خاطر می گویند امام زمان باید زمانی بیاید که دنیا از فساد پر شده باشد تا او بتواند به عنوان یک اسلامیست واقعی با کشتن مفسدین، خود را به نمایش بگذارد. بعضی ها می گویند فساد به اوج رسیده و بعضی می گویند نه.در هر دو حالت باید کشت.برای به اوج رساندن اسلام. ولی مهدی کی می آید؟؟ زمانی که همه باید کشته شوند به جز مسلمانها(انهم واقعی هاشان- یعنی همان کسانی که با مهدی بکشند= لباس شخصی های امام زمان). ...

Posted by foroohar at février 14, 2010 12:28 PM

اولآ این روزها حتی آقای عبدالکریم سروش و آقای گنجی هم ازعان کرده اند که قرآن کلام خدا نیست. من قرآن را با دقت خوانده و با شش تا قرآن دیگر مقایسه کرده ام . مزخرفترین کتابی که من خوانده ام همین قرآن است و بس.
بطور مثال خیلی جاها گفته که کافر را گردن بزن. کافر یعنی که شما خدا یا پیغمبر را قبول نداشته باشی کافر هستی و باید گردنت را بزنند. این عرب سوسمار خور وحشی خود را مانند موسی و عیسی به خدا چسبانده و این مزخرفات را گفته و یک عده آخوند هم از این مزخرفات دکان درست کرده اند. هر چی که من در مورد قرآن گفته ام به همه دلیل از خود قرآن دارم مانند سوره محمد آیه 4 : چون با کافران روبرو شوید باید آنها را گردن زنید ..... یا اینکه سوره توبه آیه 5 : پس از آنکه ماههای حرام در گذشت آنگاه مشرکان را هر جا به قتل برسانید...... وظیفه همه ماست که این قرآن را بخوانیم و محتویات آن را به آگاهی اطرافیان خود برسانیم . ما باید اطرافیان خود را آگاه کنیم و غیر از این راهی نداریم و الی آخوند ک... از ما دست بر دار نیست. درود بر تمام مردم آزادی خواه ایران

Posted by بابک at février 8, 2010 1:23 AM


http://www.youtube.com/watch?v=fE_xhPdTHW0&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=aS4QPVeOdX4&feature=email

http://www.youtube.com/watch?v=b31dlMR-PrQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=nlIWomMkNxU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=C27YUrVFkKE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=9a5kNVaNFwk&feature=related

--

Posted by arya at février 8, 2010 12:32 AM

پس نرسیدن ما به کتاب و صاحب کتاب نگشتن لطفی راز آمیز داشت. ای اهل کتاب بر حذر باشید از خودخواهی و مال اندوزی... روءیا را سلام میکنم و درود میگویم

Posted by مهدی استعدادی شاد at février 7, 2010 6:46 PM
Post a comment

Remember personal info?