Comments:

آقای جاهد
بهار بر شما هم خجسته باد. به امید روزهای بهتر و بهتر برای شما و داشتن یک رسانه‌ی کاملا مستقل
.......
شيما جان
مرسی. برای تو هم روزهای خوبی را آرزو می کنم. اما ترديد دارم که رسانه مستقل اصلا می تواند وجود داشته باشد يا نه؟
-پرويز

Posted by شیما زارعی at March 24, 2010 7:36 PM

پرويز عزيز،
سال نو بر تو هم مبارک. ممنون‌ام از اظهار لطف و محبت‌ات.

داريوش

Posted by داريوش at March 21, 2010 4:13 PM
Post a comment

Remember personal info?