Comments: نژادی شریف

You make things so clear. Thanks for tankig the time!

Posted by Claudecir at avril 3, 2012 6:38 AM

سلام استاد!

از سرخ‌پوست‌هاي
شمال زمين هستم
بازمانده‌ي سادگي
من اسب نشسته هستم
گاو خشمگين
من يك سرخ‌پوست هستم
بي سرزمين
من شما هستم
فراموشي مطلق رويا


استاد حيف است ايران نيستيد.حيف است ايران باشيد.استاد بعد از ده سال اجازه انتشارماهنامه اي با نام روز سايه بان رادر زمينه شعر و سينما گرفتم.گرچه هنوز خانه نيست گرچه هنوز معلوم نيست خانه شود اما شما آن را خانه ي خود بدانيد

Posted by رسول علي پور at mars 12, 2012 1:13 PM

رویایی نازنینم متاسفانه خانم دکتر سیمین دانشور از من از ما گسستند و رفتند .من واقعا تمام دیشب رو گریه کردم و اینجا کسی رو پیدا نکردم که غمم رو بهش بگم .کتابای دانشور رو کنار خودم چیدم و گریه کردم و این شعر شاملو رو زمزمه می کردم که به انتظار تو این دفتر خالی تا چند تا چند ورق خواهد خورد؟
رویایی عزیز خیلی ناراحتم من ایشون رو دوس داشتم با وجودی که حس می کردم بعی افکارشون مث روانشاد آل احمده .
رویایی عزیز شما همیشه پاینده و سالم باشید که جبران هر غبنی هست.
به هر حال دیروز عصر در سن 90 سالگی درگذشتند . یعنی 18 اسفند ماه .

Posted by کاوه at mars 9, 2012 7:05 AM

رویای من،

درست مثل آدمی
که می میرد
باز بالا می گیرد
در ذهن و زمان
تا می پیچد در
یاد و زبان

وقتی تن در مکان می میرد
من جایی از زمان می‌گیرد

هرچه هم هنرمند تر باشی سهم بیشتری از دلتنگی ها داری

چه خوب که به فکر هستی
چه بد که تو هم مرده پرستی
و بتتر اینکه هنوز ۲.۵ ملیون از این
با شرف ها زنده اند بی پرچم
و بتًرین که فقط من و تو و احمدی نزاد به فکریم

تا دوباره
امیر

Posted by Amir Amini at mars 8, 2012 5:33 AM
Post a comment

Remember personal info?