Comments: زمین

آقای معروفی عزیز لذت بردم و نمی دانستم که شعر هم می گویید .اگر ممکن است برایم ای میل بفرستید تا کی وقت هست که در جایزه تیرگان یا مهرگان شما شرکت کنم و داستان بفرستم . ممنون . نویسنده ارزنده و انسان مسئول . موفق باشید
-----------------
http://www.tirgan.ca/e-newsletter/index-fa.html?utm_source=Tirgan+Email+List&utm_campaign=4f02a5f019-Tirgan_Newsletter12_20_2012&utm_medium=email

براتون ای میل هم فرستادم
خانم شهرزاد ایرانی عزیز

Posted by shahrzad irani at February 27, 2013 8:12 PM

آقای معروفی عزیز لذت بردم و نمی دانستم که شعر هم می گویید .اگر ممکن است برایم ای میل بفرستید تا کی وقت هست که در جایزه تیرگان یا مهرگان شما شرکت کنم و داستان بفرستم . ممنون . نویسنده ارزنده و انسان مسئول . موفق باشید

Posted by shahrzad irani at February 27, 2013 8:11 PM

اقاي معروفي،من هم خسته ام انقدر كه زمين گرد را پيموده ام و امده ام براي چند ماهي هند و فكر مي كردم
اگر چشمهاي مرا داشتيد قلمتان چه ها كه نمي نوشت
------------------
سلام ماندانای عزیز
دیدن هند آرزوی منه
به زودی

Posted by ماندانا at October 7, 2012 11:48 PM

سلام و سپاس.موفق باشید

Posted by شبنم بهار at September 5, 2012 10:06 AM

سلام بر عشق!
چه آرزوی وصل عاشقانه ای است در غربت.
زنده باد دل به امید و وصل و کامروایی.
-----
سلام

Posted by ماهگون at September 4, 2012 8:12 PM
Post a comment

Remember personal info?