Comments: فساد اداری، یا فساد نشر؟

These pecies really set a standard in the industry.

Posted by Akshay at février 3, 2013 3:28 AM

سلام آقای رویایی
مثل اینکه حرف آخر همان حرف اصلی باشد یعنی فساد نشر.
به هر حال کسی توقعی ندارد از کارمند ممیز یا بررس
ولی از ناشر هم توقع نیست
حکومتِ یک کشور تغییر پذیر است اما آنچه تغییر نمی پذیرد حکومتِ نانخورانِ فرهنگ است!

Posted by MaryamJafariAzarmani at janvier 21, 2013 4:11 AM

استاد!
درصفحه ی اول همان کتاب نوشته اند :((ویرایش تازه))
چگونه چاپ اول کتاب ویرایش تازه دارد؟!
وقتی دروغ حافظه را می بلعد!

بدرود

- بله دوست عزیز، متشکر از توجه تان

Posted by ساداتی at janvier 20, 2013 12:54 PM

ای دست خدا
ازخدایی بی دست
بیخود آمده از خدا
تا دست خدارا محکم کندبرخاک که دست از خداگرفته
تابی دست, دست خاکی را
در بی دست خدا,
خاکی بی دست کند.

Posted by سیدمهدی ساداتی at décembre 4, 2012 10:32 PM
Post a comment

Remember personal info?