Comments: ابد

چرا همیشه یک جای زندگی گندیده است و هیچ کاریش نمی شود کرد؟

Posted by علیرضا at November 6, 2014 2:35 PM

سلام بر عباس عزيز و تنها. چقدر خوشحال شدم كه نوشتن در اين سايت را از سر گفتين. مدتها بود فقط فيسبوك مينوشتين. عباس عزيزم دستهاتو ميبوسم .روياهاتو از دست نده!
----------
جواد عزیزم سلام
روی ماهتو می بوسم

Posted by جواد هرمس at November 6, 2014 11:27 AM

پس شما زنده اید که ذهن را پرواز می دهید ...

Posted by هدی at November 5, 2014 4:31 PM

سلام استاد. ممنون از کتاب زیبای این سوً و آن سوی متن.

یک سوالی که مدتها میخواهم از شما بپرسم این است چه نوع موزیکی را گوش می‌کنید در هنگام نوشتن. من موزیک را دوست دارم در حال نوشتن اما معمولاً حواسم را پرت می‌کند و هنوز موسیقی که هم تشویق شوم به نوشتن هم هواس پارتی نیاورد را نیافته ام. لطفا چند پیشنهاد بدهید.

با سپاس.زری

Posted by zarri at November 5, 2014 1:02 PM

الآن یه بچه ام:ابد،ینی حبس ابد؟بعد از اسارت،کاما داره؟باید بخونم:حقیقت اسارت ،ذهنی ست نه ذهنی؟
حالا میان سالم:...و چه امید عظیمی به عبث انجامید...(حمید مصدق)
پیری چه خبره به نظرت؟

Posted by at November 5, 2014 8:46 AM
Post a comment

Remember personal info?