Comments: پاییزی دیگر

آقای معروفی ،
نمی دونید چه لذتی می برم از اینکه آنچه که اینجا تجربه می کنم رو شما به زیباترین شکل ممکن توصیف می کنید... البته شاید اینجا و اونجا نداشته باشه!! اما پاییزِ اینجا همیشه برای من غم انگیز بوده و همراه با افسردگی. افسردگی اش لابد مالِ تنهایی ست. ولی من هم فکر می کنم فاصله ی دوست داشتن و نداشتن پاییز، یک کهکشانه. پیمودن این کهکشان اما گاهی تنها گروِ یک انتخابه... انتخابِ این باور که : گردش فصل ها در رگ من و شماست ، وگرنه که: این دنیا همان است و گردش روزگار هم همان... و کاش من هم بتونم روزی به این باور برسم... خیلی دوستون دارم. .
---------
هانی عزیزم، همین که آمدی یعنی زمین جای قابل اعتماد من است

Posted by هانیه at October 10, 2017 6:40 PM
Post a comment

Remember personal info?