Comments: بودن يا نبودن

ممنون از نوشته خوبتون اما یک ایراد داره
او در پاسخ کشيش که به می گوید " آزادی ای که زندگی را بگيرد آزادی نيست" می گوید "و زندگی ای که آزادی را بگيرد زندگی نيست."
ممنون

Posted by babak at January 10, 2006 2:04 PM

سلام. وبلاگ جالبي داريد. من همه فيلمهاي آمنابار رو ديدم و به سبك كارهاش علاقه دارم. هرچند فيلمهاي قبلي اش رو به اين آخري ترجيح مي دم.

Posted by Mehdi Mostafavi at March 29, 2005 9:53 AM

سلام استاد محترم. من همواره خواننده نوشته هايتان هستم.مخصوصا نقد هاي سينمايي تان. در ايران هم كه بودم كتابي راجع به سينما از شما خوانده بودم كه آن را خيلي سودمند يافته بودم. اما متاسفانه تا كنون از فيلم هايتان چيزي نديده ام . اميدوارم فرصتي پيش بياد تا هم كارهاي تصويري اتان را ببينم و هم نقدتان را راجع به معدود كارهاي خودم بشنوم.
با آرزوي ديدار ./پيروز و شاداب باشيد.

Posted by aidin at February 27, 2005 2:45 PM
Post a comment

Remember personal info?