Comments: نوروز در لندن

از اظهار لطف يكايك دوستان متشكرم و سال خوبي را براي همه تان آرزو مي كنم.

Posted by parviz at March 25, 2005 4:26 PM

پرويز جان...
اميدوارم در غربت سرزمينت، آنقدر دلخوش باشی که غم روزگار کنج دلت خانه نکند. سالی سرشار از روزهای سبز و به یادماندنی برای تو و خانواده ات آرزو دارم.
نوبهارت خوش، روزگارت خوش تر.

Posted by پورج at March 24, 2005 8:18 PM

با شادباشي بهاري - از طريق پيوندگاه لانگ شات به اينجا وارد شدم- عكسهاي زنده اي است و با طراوت ،اما سوال اينكه اب پاشي كردند خيابان را يا باران است ؟. چون انسوتر كه افتاب است اما پياده رو خيس . شايد هم مغازه دار آبي به دسته گلها داده باشد ، اما....در جلو مغازه هم كه از كفپوش و زير پايي خبري نيست و با زمين خيس تكليف مغازه روشن است ، نگفتم!! داخل جه شلوغ شده :)

Posted by Achilles- آشيل at March 24, 2005 11:23 AM

پرويز جان کار خوبی کردی با گذاشتن اين عکس ها. کارت باربد هم انصافا قشنگ است می گذارمش در سيبستانک. عيد تو و باربد و رويا مبارک!

Posted by مهدی at March 22, 2005 2:43 PM

پرویز عزيز. سال نو به شما و خانواده محترم مبارک باد. سالی سرشاز شادکامی و سلامتی و بهروزی برایت آرزومندم. با دوستی و احترام.

Posted by saeed at March 22, 2005 6:26 AM
Post a comment

Remember personal info?