Comments: اقتباس ادبي در سينماي ايران

www.dumb.blogfa.com............يه وبلاگ .آما نه معمولي

Posted by dumb at December 16, 2006 10:23 PM

با سلام خدمت آقای جاهد
کتاب نوشتن با دوربین شما را خواندم.
متآسفم که علیرغم اینکه میتوانستیم از زبان گلستان بسیاری از زوایای پنهان موج نو را از طریق مصاحبه شما ارزیابی کنیم اما استاد عزیز و ارجمند آقای ابراهیم گلستان هر بار به بهانه های متفاوت از پرداختن به موضوع اصلی طفره میرفتند. در هر حال از تلاش شما در جهت معرفی زوایای پنهان سینمای ایران سپاسگذارم.
با آرزوی سلامتی و طول عمر برای حضرتعالی
رامی مجاهد
http://cinemayenovin.blogfa.com

Posted by رامی at December 15, 2006 8:23 AM
Post a comment

Remember personal info?