Comments: «در مدیترانه متولد شدم»

با عرض سلام، خیلی دوست دارم فیلم ماهی سیاه دانا را ببینم، آیا این امکان وجود دارد؟
با مهر
نادر

Posted by نادر at March 17, 2007 7:24 AM

جناب رضای علام زاده سلام ,چند روز پیش یکی از همکاران در ارتباط با شما مطالبی را بیان می کرد .یادم آمد که زمانی چه قدر شما را خوب می شناختم!شما هم مرا!
در حال حاضر من شما را خوب می شناسم ولی در ارتباط با خودم شما را نمی دانم.بگذریم...
مهندس بهمن حالش چطور است؟جواد و سعید عزیز چطورند؟آیا هنوز هم سیاه کاری می کنی؟
خیلی ها رفته اند و ما مانده ایم...فکر می کنم اگر مانده ها با هم ارتباط بیشتری داشته باشند شاید ابن چند روز باقی مانده بهتر بگذرد...
تشعشعات کفش شما کم شده !بگذارید مشعشعش کنم !
تا بعد...

Posted by dana at March 15, 2007 7:22 PM